6 Ocak 2012 Cuma

1 - FATİHA1. Bismillahirrahmanirrahim  
2. El hamdü lillahi rabbil alemin  
3. Er rahmanir rahıym  
4. Maliki yevmid din  
5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn  
6. İhdinas sıratal müstekıym  
7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

* i s l a m i y e t o n l i n e *

islamiyet online